Årsmøtet 26. januar 2017

Årsmøtet for 2016 ble avholdt i dag på Skreia ungdomskole med litt over 20 frammøtte medlemmer. Selve møtet gikk raskt unna med ingen innkomne saker. Regnskapet som denne gangen gikk over 14 måneder viste et bra overskudd.

Nestleder/sekretær Sjur Gjestvang, styrets ene nye medlem som ble leder i teknisk komite – Jens Olav Hveem og gjenvalgt leder Trond Flaskerud

Toten-Trolls nye styre er som følger:

Leder: Trond Flaskerud
Nestleder/sekretær: Sjur Gjestvang
Kasserer: Marita Hernandez  (ny)
Komiteer:
Trening og instruksjon: Anders Sollien
Teknisk: Jens Olav Hveem  (ny)
Trimkomite: Ola Brox
Finanskomite: Per Y. Steinsholt

Kjersti Småstuen og Erlend Slokvik mottok Skogkarenes klubb Opplands hederspris for 2016 for deres store innsats i klubben som trener/arrangør/motivator mm. Prisutdeler var Torfinn Staff.

Torfinn Staff, Kjersti Småstuen og Erlend Slokvik

Legg igjen en kommentar