Avslutning på Totentrimmen 26. oktober

TOTENTRIMMEN 50 ÅR!
Jubileumsavslutning av årets sesong på Valle vdg skole onsdag 26. okt. kl. 18.00.
Håkon Skaug kommer!
Utdeling av plaketter og trekning av premier. Bevertning og utlodning.

Legg igjen en kommentar