Fodstadvollen

Dette er en nybyggerplass fra midten av 1700-tallet. Lensmann Nimb beskriver i 1761 plassen slik:

Dette rydningssted er på en sve, som for det meste består av stenrabber eller stenklipper, og er mindre og ubekvemmere enn Syljulien og Sønstebysætra.

Det var Gulbrand Hansen og kona Gunhild Andersdatter som begynte å rydde her. De hadde en datter Marte, som ble gift med Peder Halvorsen. De unge folkene fikk bruke halve plassen.

I 1773 solgte familiene sin rydningsrett i Fodstadvollen, med påstående hus, for 91 riksdaler, til Anders Evang og Rognebygårdene. Ved kongeskjøte i 1805 ble Anders Hermansen og Lars Nilsen Rogneby eiere. Prisen var 25 riksdaler.

Fodstadvollen lå under Rogneby til 1893. Da ble Even Skinstad eier. Neste eier var Haakon Vinsåsen, som i 1907 solgte stedet til Allmenningslodd nr. 3.

Hans Nygårdsæter hadde sommerfjøs og hytte på Fodstadvollen i mange år. Hans solgte gården sin, Lundstad, til Terje Snoen i 1984. Husene på Fodstadvollen er seinere revet og brent.

(Kilde/tekst: Pål Gihle, i «ukens post» i Totens Blad, 1975)

Legg igjen en kommentar