Fredrikstadsætra

Fredrikstadsætra, eller øvre Fredrikstad sæter, var seter til Hallingstad så tidlig som 1594, men i 1669 hørte den til Jerstad. Senere kom stedet under en av Nøklebygardene, i 1781 under Vestigarden og Mellgarden Gårder. I 1819 var Gudbrand Olsen Håjen eier av Fredrikstad og en del av Gårder skog. I 1882 kjøpte Peder Hansen Møllerhagen bruket. Hans dattersønn Einar Hvamstad var eier fra 1932.

Helt fra 1760-årene vet en at det har bodd folk i Fredrikstad. De har dog ikke vært brukere, men leieboere, og har ernært seg med skogsarbeid og handverk. Jorda har vært brukt av den garden som eide stedet. Nå er der ca. 40 mål dyrket jord, stuebygning og låve.

(Kilde/tekst: Pål Gihle, i «ukens post» i Totens Blad, 1975)

Legg igjen en kommentar