Gamle Troll-Tidende «på nett»

I forbindelse med gjennomgang av gamle arkiv av ulik sort har undertegnede gått gjennom mange årganger av Troll-Tidende for å komplettere arkivet. Gamle Troll-Tidende helt tilbake til 1998 er nå tilgjengelige på hjemmesidene.

Noen av utgavene kan være litt dårlig gjengitt på grunn av trykkekvaliteten på «originalen». Dersom noen sitter med arkiv av bedre kvalitet håper jeg dere melder fra!

Jeg har Troll-Tidende hos meg helt tilbake til 1. årgang i 1963, men det vil ta noe tid før dette kan bli tilgjengelig her. Det er mulig at jeg vil fortsette med noen historiske «drypp» også i kommende utgaver av tidende.

Klubben kan fort bli litt «historieløse» dersom gamle, interessante dokumenter ikke tas vare på – det være seg brev, innbydelser, protokoller eller lignende. Det ville være synd om dette forsvant!

Ta kontakt med meg hvis dere har noe av interesse.

Nils Harald

Legg igjen en kommentar