Hongsætra

Setra ligger strategisk til, med stiforbindelse både nord-, vest- og østover. Det er stiforbindelse over Skrivervollen (nordre Hongsætra) ned til Skjeppsjøens nordende og en tydelig sti ned til Kronborgsæter. Sydover slynger en velbrukt sti seg utover mot Tjuvåstjernet, Tjuvåssætra og Tjuvåskampen. Og da det etter hvert kom en kjørbar vei fra Oksbakken, har Hongsætra blitt et yndet utgangspunkt for fotturer til Rausteinshytta. Ja, en kan i dag velge to ulike stier opp dit. Like syd for setervangen tar en velbrukt sti av østover – og går stedvis i nær kontakt med skiløypetraseen. Og de seinere årene er det opparbeidet en litt tørrere sti rett østover over Holokampen og mot hytta.

Det har tidligere vært full seterdrift på Hongsætra, og det er fortsatt mengder av beitende dyr i området. Det står bare ett hus igjen på setra nå, mens det har kommet opp en fritidsbolig. Men steinrøysene forteller om at det i gamle dager har vært større seterdrift her. Nå trekker storskogen innover setervangene, her som andre steder.

I øst renner Olterudelva forbi, nordover og ned til Skrivervollen.

(Kilde/tekst: Torfinn Staff, i «ukens post» i Totens Blad, 1975)

Legg igjen en kommentar