Informasjon for løpere og arrangører om tirsdagstreninger framover

Vi legger i år opp til mulighet for orienteringsaktivitet på både tirsdag, onsdag og torsdag hver uke.
Her er informasjon om opplegg og arbeidsoppgaver for arrangører på forsommeren.

Instruks for O-treninger 2016

Generelt
Vi legger i år opp til mulighet for orienteringsaktivitet på både tirsdag, onsdag og torsdager hver uke.

  1. KLUBB-trening foregår primært på tirsdagene og er klubbens hovedtrening. Vi endrer litt på opplegget rundt klubbtreningene i sommer. I fra å arrangere treningsløp med variert løypelengde ønsker vi å endre til en mer temabasert trening på tirsdagene for alle klubbens medlemmer fra rekruttalder til veteran. For å få en mer helhetlig og gjennomtenkt tankegang i dette opplegget har vi besluttet at våre trenere Rolf Mo og Erlend Slokvik lager alle opplegg til tirsdagstreningene ferdig på kart/i OCad. For å spare trenerne for all jobben i terrenget skal vi likevel ha en liste med «tekniske arrangører». Se liste nedenfor satt opp for klubbtreninger frem til sommeren.
  2. I tillegg til klubbtreningene på tirsdager vil vi på torsdager ha såkalte GTR-treninger, som er fellestreninger med Raufoss og Gjø-Vard med spesielt fokus på ungdomsgruppa fra 12 til 18 år. Disse treningene vil veksle i oppmøtested mellom Gjø-Vard-kart og TT/RIL-kart. Følg med på hjemmesida til TT.
  3. VestmjøsaCup er fellesarrangement for Gjø-Vard OL, OL Toten-Troll og Raufoss IL orientering. Den vil foregå på de onsdagene Mjøs-O IKKE arrangerer ungdomscup. Dette blir nær-o-løp for alle aldre med klasseinndeling A, B, C og N-løyper. Totalt 8 løp i sommer. Klubbmesterskap i sprint og skogsorientering felles for klubbene vil bli inkludert i denne cupen.

Opplegg på Klubbtreninger:
1) Felles oppvarming for de som vil. Løpetur eller annen aktivitet. Start kl 18.00 for alle! Viktig at alle møter ferdig skiftet kl 18 for å få utnyttet treningstiden effektivt!

2) Hovedaktivitet. Start ca 18.15-18.45. Planlagt av Erlend eller Rolf.

Oppgaver for teknisk arrangør:
• Ta kontakt med Erlend eller Rolf ei uke før for å få «utdelt» opplegget.
• Vi skal lage en «kasse» som inneholder alt nødvendig utstyr til treninga og som skal følge klubbtreningene gjennom sommeren.
• Sette ut poster.
• I tillegg til å tilrettelegge for o-teknisk og fysisk trening fungerer også treninga som sosialt møtepunkt for gamle og nye medlemmer og andre som møter opp. Tenk på dette – gjør det litt hyggelig. Ta kontakt med de som kommer og inkluder alle.
• Tilby instruksjon til nye og ferske.
• Har du overskudd – server gjerne kaffe, te, saft med mer. Utstyr til slikt finnes i bua på Skreia.
• Ta inn igjen poster og supplere utstyrskassa etter avsluttet trening.
Vi forsøker å sette opp 2 stk som «teknisk arrangør» til hver trening.

Liste over «teknisk arrangør» i vårhalvåret:

05.04.16: Kapp skole: Vanja og Nils Harald
12.04.16: Kapp skole: Per Y. og Svein
19.04.16: Hveemsåsen: Kristine og Trond
26.04.16: Hveemsåsen: Anders og Marte
03.05.16: Raufoss Skistadion: Eivor og Janne
10.05.16: Raufoss Skistadion: Hans A og Eivor
24.05.16: Engsmarka: Bjarte og Hildegunn
31.05.16: Engsmarka: Sjur og Ola
07.06.16: Reinsvolldammen: ingrid og Onno
14.06.16: Reinsvolldammen: Leif Anders og Kristine
21.06.16: Laupen: Anders

Mvh TIK / Anders Sollien

Legg igjen en kommentar