Jernutvinning på Totenåsen

Fra noen år får Kristi fødsel og fram til 1600-tallet ble jern utvunnet fra myrmalm i blestergroper. Det finnes mange spor etter denne gamle måten å vinne ut jern på her inne på Totenåsen. De fleste jernvinneanleggene er funnet ved de store myrområdene rundt Torsætra. De stammer for det meste fra eldre jernalder mellom Kristi fødsel og år 500 e.Kr.

Malmen ble funnet i myrene. Den ble tørket og røstet/brent, før den havnet i jernvinneovnene, lagvis sammen med tre eller trekull. Ved hjelp av en stor blåsebelg kom temperaturen opp i 1300 grader, og jernet ble skilt fra slaggen. Ovnene ble brukt opp igjen flere ganger, og derfor finner vi lettest slike anlegg ved at vi kommer over slaggrester. Disse kan minne om størknet sauemøkk og er lett gjenkjennelige.

Dette anlegget er trolig fra yngre jernalder, 500-1050 e.Kr. Det er et relativt stort anlegg, som har bestått av flere ovner. Anlegget har en karakteristisk beliggenhet oppe på et høydedrag, for å få god trekk i ovnen. Det ligger også i nærheten av store myrområder, der malmen ble gravd ut.

Legg igjen en kommentar