Myrsjøen

Myrsjøen har en størrelse på ca. 10 ha (100 dekar) og ligger på 514 m.o.h.

Sjøen er 1 av 10 regulerte vannmagasin i Lena-vassdraget, har et nedbørfelt på 1,2 km2 og rommer 100 000 m3 vann.

Myrsjøen er kjent for et rikt fugleliv.

Det er registrert 7 fiskearter i Lena-vassdraget; aure, røye, abbor, mort, gjedde, ørekyt og karuss. I Myrsjøen domineres fiskesamfunnet av mort, med spredte innslag av aure og abbor.

Myrsjøen ble demt opp rundt 1960 for Lensbygda Vannverk som en reservekilde. Hovedkilden til vannverket var Laupen. I dag brukes vannet av gårdbrukere til vanning.

På sin vei mot Mjøsa renner vannet fra Myrsjøen ut i Riselva – som renner gjennom Risdalen, en 2 km lang og 50-150 meter bred bekkedal i området mellom Kraby og Lensbygda. Øverst i Risdalen renner vannet utfor den fine Fuglefossen.
Dersom du ikke har vært i Risdalen tidligere, bør du absolutt ta deg en tur. Den beste tiden er på forsommeren, før vegetasjonen i bekkedalen er blitt for dominert av bregner.

Legg igjen en kommentar