Oftentjernet

Oftentjernet ligger 730 m.o.h. og er et av de vannene på Totenåsen som ligger aller høyest.
Navnet Oftentjernet mener en stammer fra gammel skrivemåte, der ordene Often, Offen eller Oppen ble brukt for å beskrive noe som var ovenfor, eller oppå. Så da kan navnet Oftentjernet bety tjernet som ligger ovenfor noe, eller oppå noe.

Legg igjen en kommentar