Om oss

OL Toten-Troll stiftet 8. november 1949

Hvorfor bli medlem ?

Som medlem av OL Toten-Troll får du tilgang til et godt miljø med likesinnede i alle aldre som trives i skog og mark.
Klubbens medlemmer får:
– fri startkontingent ved deltagelse i terminfestede o-løp når påmelding skjer innen påmeldingsfristen. Ved påmelding etter fristen må løperen selv dekke etteranmeldingstillegg. Løpere som har meldt seg på løp og ikke stiller, må selv dekke startkontingenten dersom det ikke er gyldig fritak (sykdom, skade el.l.)
– løpsdrakter og klubbdrakt (overtrekk) til subsidierte priser

Aktivitet og antall medlemmer er med å påvirke hvilken støtte klubben får fra det offentlige. Det er viktig at alle støtter opp om klubben selv om aktivitetsnivået hos hver enkelt varierer.

 

Hvordan bli medlem ?

Er du interessert i å bli medlem – konto for innbetaling av medlemskontingent:
2050 31 07512
Husk å oppgi navn og fødselsdato ved innbetaling.

Medlemskontingenten i OL Toten-Troll er kr 100.
Aktive medlemmer betaler i tillegg en aktivitetsavgift.


Hvor finnes informasjon ?
 

Klubbens hjemmeside på internett www.toten-troll.no
Facebook www.facebook.com/totentroll

Hvordan få tak i utstyr ?

Løpsutstyr i klubben (løpsdrakter, overtrekk m.m.) får du tak i hos klubbens draktansvarlige:
Vanja Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena
epost vstaff@online.no
tlf 98464696

Hvordan melde seg på løp ?

Stort sett alle o-løp på terminlista i Norge har påmelding via o-forbundets påmeldingssystem Eventor. Klubbens medlemmer kan registreres som brukere på Eventor ved å ta kontakt med administrator av klubbregisteret.
Send epost til webmaster@toten-troll.no eller melding til tlf 97114033, så får du tilgang til systemet med brukernavn og passord.

Faste begivenheter

Årsmøte i OL Toten-Troll foregår hvert år innen utløpet av mars måned og innkalles med 1 måneds varsel.

Klubbens lover og regler

Lover for OL Toten-Troll

Regler for påmelding og dekning av utgifter til startkontingent

Regler for dekning av reiseutgifter

Legg igjen en kommentar