Øyvinds plass

Skogen rundt deg er en del av eiendommen til Oppland Fylkeskommune, som forvaltes av Lena-Valle videregående skole, avdeling Valle. Området du nå står på, med gapahuker, vedskur, utedo og bålplasser, kalles Øyvinds plass, oppkalt etter Øyvind Nereng som underviser ved Valle. På slutten av 90-tallet ble det etablert en bålplass, samt en foringshekk for rådyr. Dette var starten på Øyvinds plass. Rundt 2004/05 startet arbeidet med å bygge gapahuker og vedskuret. Arbeidet med laftinga og tilrettelegginga av plassen har blitt gjort av elever i forbindelse med undervisning. Etter den tid har plassen blitt brukt som samlingssted for hele eller deler av elevmassen når vi har undervisning ute, det være seg for å lære om orientering, bålfyring, skogskjøtsel eller annen naturforvaltning.

Skogen rundt Øyvinds plass forvaltes etter vanlige skogfaglige prinsipper. Det foretas ungskogspleie og tynnes når det trengs og det foretas avvirkning når skogen er hogstmoden. Alt dette gjøres som en del av undervisninga. I området har det også blitt etablert en natursti. Deler av denne er mer enn 20 år gammel, andre deler har blitt fornyet de siste årene.

Du er hjertelig velkommen til å bruke gapahukene og bålplassene. Vær likevel snill og ta med deg søpla di når du går videre.

(Kilde/tekst: Valle vgs.)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)