Ragnhildsætra

Vi har ikke funnet så mye historikk om denne setra. Den er ikke nevnt i matrikkelen fra 1669. Men i en rapport fra en grensekommisjon i 1754, er Ranghild-Sæteren registrert under Kolbofierdingen.

I 1934 ble det sendt opplysninger om seterbruket på Toten til ”Institutt for sammenlignende kulturforskning”, og der er Ragnhildsæter nevnt under Kolbu, med 5 setrer!

Tømmerbygningen på Ragnhildsætra ble revet og flyttet til Riise nordre  (som Magne Engeskaug nå eier) antakelig på 1800-tallet, og var bl.a. husrom for Petter og Dina Riise, med deres tallrike barneflokk, i mange år.

Ca. 1970 ble huset igjen revet og satt opp igjen som hytte for Gunnar Raddum nord på Sønstebysætra.

Følgende gardsbruk er nevnt med seterrett på Ragnhilssætra: Bekkelund, Bjørnli, Ruen vestre, Ruen nedre.

Legg igjen en kommentar