Skjærsjøsætra

Det er ikke mye igjen av det som en gang var Skjærsjøsætra. Vi finner bare rester av grunnmuren til seterhuset og det som en gang var setervollen.

Her var det fastboende folk allerede fra 1738, da plassen ble skyldsatt, med Peder Halvorsen som oppsitter. Oppsitterne på Nøkleby, Gran, Holje, Hol og Gårder ba retten observere at utvisning av utmark til plassen ville bli til fortrengsel for dem. Dermed hadde de sagt fra så nybyggeren ikke stengte med gjerder.

Retten fant at plassen hadde 3 mål åker, men der var steinete og dårlig jord, som krevde mye arbeid for å bli bedre. Området til eng var 20 mål, også det var steinete, men kunne forbedres.

Grensen for plassen skulle gå fra Skjærsjøbroens søndre ende til Sjøbakken, der de hogde et kors i ei furu. Derfra i vest til vestre Skjærsjøberget, hvor det ble hogd et kors i ei gran. Så nordvest til en tallskate, som ble merket, videre til ei gran i plassens innhengning ved vannet, og endelig i sydøst til broens ende. Skylda ble ett skinn.

I dag er det Allmenningslodd nr. 3 som eier Skjærsjøen, som er på 632 mål.

(Kilde/tekst: Historikken til Toten-allmenningene)

Legg igjen en kommentar