Skjeppsjøen

Skjeppsjøen ligger 457 moh. og den er ca. 2 km lang og 400-500 m bred. Øst- og sørsiden av sjøen tilhører Toten allmenningslodd 3 og 4, mens deler av vestsida har fra gammelt tilhørt gårdene Kobberstad og Kvem. Den eldste skrivemåten på navnet Skjeppsjøen er Schipsøen, omtalt i 1680.

Midt på vestsida ligger Holosetra. Den var seter under gården Kvem, og den var i drift fram til 1980. På setra var det våningshus, fjøs, grisehus og båthus, og det var store åpne gressenger som nå for det meste er gjengrodd.

I nordenden av sjøen ligger Skjeppsjøen Gjestehus. Det ble opprinnelig bygget på 1940-tallet som hotell. Det gikk antagelig ikke så bra, og et par tiår senere ble stedet hjem for psykisk utviklings­hemmete. Den driften varte fram til HVPU-reformen på 1980-tallet. I tiden etter har det vært flere eiere, nå for tiden blir det drevet som gjestehus.

Langs veien – som går på vestsiden av sjøen – ligger Nordli, en gammel skysstasjon på kongeveien mellom Christiania og Trondhjem. Ellers er det hyttebebyggelse rundt Skjeppsjøen, de eldste hyttene er rundt 100 år gamle.

Skjeppsjøen er drikkevannsreserve for Østre Toten. Det private Skreia Vannverk begynte å ta vann fra sjøen i 1954. Det har vært noen konflikter mellom kommunen og hytteeierne i den forbindelse, og i 1978 ble Skjeppsjøen hytteforening grunnlagt for å ivareta hytteeiernes interesser. Drikkevannsrestriksjonene gjør at det er ikke lov å bygge nytt langs sjøen, ei heller er det lov med motorisert ferdsel på vannet. Bading er også forbudt.

Også i frossen tilstand har vannet fra Skjeppsjøen blitt utnyttet. Totens Bryggeri, som ble grunnlagt i 1857, hadde faste folk som skar is fra Skeppsjøen og fraktet den til bryggeriet ovafor Skreia. Der var det isbinger som ble tildekket med sagflis. Isskjæringa tok slutt da bryggeriet installerte kjøleanlegg, sannsynligvis tidlig på 1900-tallet.

(Kilde/tekst: https://lokalhistoriewiki.no)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)