Steinborgen

Her er det kortreist byggemateriale i borgen. Veivokter Even Evensen i Totenvika slet med tungt arbeid langs den støvete vegen gjennom Totenvika. Rett i sør lå den fristende grønne åsen, og i 1913 begynte – for oss i dag – et ufattelig slit med å skaffe seg et eget krypinn inne på vidda, 727 moh., med sol tilnærmet hele døgnet ved St. Hans. Her var det førsteklasses granitt rett i dagen. Meisel og hammer var verktøyet, og da kulden kom på høsten, var det å fyre bål, helle vann i hull og revner i fjellet og la naturen gjøre sprengingen. Sommeren 1914 var en drømmesommer fram til siste uke i juli i hele Europa. Even brukte tillærte knep og stablet stein for stein, og resultatet kan du studere her. Skrenten hvor posten er plassert ble til pga. uttaket av blokkene. Evensen brukte borgen og åsen hyppig, og matauk var den viktigste aktiviteten. Her lå alt til rette for jakt, fiske og bærsanking. Under krigen huset borgen en tysk desertør som overlevde på forskjellige hytter i området Gåstjern/Startjern helt til krigens slutt. Evensen døde i 1944 og fikk ikke oppleve den fantastiske stemningen etter fredsslutningen. Fra bygda har ankomsten kommet nordfra med en sti opp fra Halvorsrud og en fra Hammerstad, og stiene møtes rett nord for borgen. Milton Sollien var siste eier og barnebarn til Evensen og renoverte stedet gjennom 1960-tallet. Han har overgitt stedet til almenningslodd nr. 5 som låner ut nøkkel til overnattingsgjester.

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)