Syljulia

Etter en forordning fra Kongen, av 6. mai 1754, kunne fogden gi nybyggere tillatelse til å rydde og bygge i Kongens allmenning. En mann ved navn Gunder Pedersen benyttet seg av det, og fikk i 1756 bevilling fra fogd Peter Dorph til å nedsette seg i Syljulia.

Seterliggerne fra Holje, Lille Gran og Lunde protesterte, og så ble det rettsmøte på Syljulia i 1761, med lagrettemenn og sorenskriver. Det gikk slik at nybyggerne Gunder og Kirsti fikk fortsette. De greide seg, fikk ti barn, og da plassen ble skyldsatt i 1771, satt de enda tryggere. Sønnen Peder Gundersen fikk bygselbrev på Syljulia fra fogd Hauritz i 1779.

Plassen tilhørte Kongens allmenning, og før kjøpet av denne kom i stand, ble det ordnet slik at Peder Gundersen avstod noen inngjerdede havnestykker til setereierne. Han kjøpte plassen av Kongen i 1805 for 90 riksdaler. Sønnen Gunder tok over i 1808 og betalte da 250 riksdaler.

Kona het Berte, de fikk sju barn, og overlot Syljulia til sønnen Ole Gundersen i 1850. Han var eier til 1890. Så kom Ole Hansen Frodalen, videre Ole Olaussen Braaten, som solgte til Mads Fossen og Mina Gaarder. Eiere er nå Eyvind Fossen, Solveig Braaten og Ole A. Gaarder.

Stedet har 15-20 mål dyrket jord og litt skog. Der er stuebygning og to uthus.
(Kilde/tekst: Pål Gihle, i «ukens post» i Totens Blad, 1975)

Legg igjen en kommentar