Torsætra

Torsætra er et gammalt kvilestelle for vegfarende og tømmerhoggere på Totenåsen. Sia slutten av 1800-tallet har det vært overnatting og bevertning på stedet, som i dag er kafé og selskapslokale. Virksomheten foregår i to bygninger, øvre og nedre Torsætra.

Stedet ligger ved og har gitt navn til Torsætervegen. Ca. 1 kilometer vest for sjølve Torsætra ligger Torsæterkampen, som er det høgeste punktet i Østre Toten (841 moh.).

Ifølge folketellinga for 1910 var det sagbruk og bevertningsvirksomhet her. Olea Arnesen (født 1860 i Etnedalen) var «restauratrise». I 1912 ble Fredrikke og Paul Alm ansatt som økonomer på Torsætra. Disse sto lenge i jobben, men ble i mellomkrigstida avløst av de to døtrene sine. De var økonomer fram til 1942. I boka Totenalmenningenes historie heter det om Alm-familien at «disse folkene ble nesten legendariske. Torsetra ble viden kjent for de såkalte Torseterkringlene, noen veldig store kringler som ble servert til skogsfolk og turgåere.»

(Kilde/tekst: https://lokalhistoriewiki.no)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)