Troll-Tidende nr. 2 – 2014

Nytt nummer av Troll-Tidende er gitt ut.

I nummeret kan du blant annet lese årsmøtesakene til det kommende årsmøtet 28. november.

Legg igjen en kommentar