Vesterås

Vesterås er et tidligere kvilested for tømmerhoggere og tømmerkjørere på Totenåsen. Stedet ligger inntil og har gitt navn til Vesteråsvegen.

Vesterås ligger i Toten allmenningslodd nr. 3. Bygget sto ferdig i 1941, to år etter at styret i lodd nr. 3 bestemte at det skulle bygges. Vesterås ble bygd for å være et kvilested på vestsida av Torsæterkampen, tilsvarende Torsætra på østsida. Hestene fikk høy og havre, mens skogskarene fikk servering og mulighet for å slappe av inne. Vesterås ble mye brukt under og etter krigen, men trafikken minket da biltrafikken tok over.

På 1950-tallet var Nina og Oskar Slåttum vertskap her. De eide også gardsbruket Røyse i Skreien, men forpakta det bort til sønnen Jens.

Vesterås ligger langs DNT-stien Totenåsstien, som går fra Lygna til Skreia. En ubetjent DNT-hytte ble ført opp på tunet til Vesterås på 2000-tallet.

(Kilde/tekst: https://lokalhistoriewiki.no)

(Dersom du har flere interessante eller utfyllende opplysninger – eller det er noe du mener er feil – ta kontakt!)